Hasicí přístroje na baterie

Přenosné hasicí přístroje jsou věcné prostředky požární ochrany.
Používají se ke zdolání počáteční fáze rozvoje požáru.

 

Hasicí přístroje na baterie – hašení třídy požárů Li

Li – li-ion baterie v počáteční fázi