Hasicí přístroje na hořlavé kovy

Přenosné hasicí přístroje jsou věcné prostředky požární ochrany.
Používají se ke zdolání počáteční fáze rozvoje požáru.

 

Hasicí přístroje na hořlavé kovy – hašení třídy požárů D

D – určeny k hašení hořlavých kovů: hliník, hořčík, titan, zirkon a jejich slitin (elektron), alkalických kovů (sodík, draslík, lithium)