Hasicí přístroje na tuky

Přenosné hasicí přístroje jsou věcné prostředky požární ochrany.
Používají se ke zdolání počáteční fáze rozvoje požáru.

Hasicí přístroje na tuky – hašení třídy požárů A, B, F

A – hořlavé pevné látky: dřevo, papír, textil
B – hořlavé kapaliny: benzín, nafta, olej
F – rostliné nebo živočišné tuky a oleje