Pěnové hasicí přístroje

Přenosné hasicí přístroje jsou věcné prostředky požární ochrany.
Používají se ke zdolání počáteční fáze rozvoje požáru.

 

Pěnový hasicí přístroj – hašení třídy požárů B

B – hořlavé kapaliny: benzín, nafta, olej