Práškové hasicí přístroje

Přenosné hasicí přístroje jsou věcné prostředky požární ochrany.
Používají se ke zdolání počáteční fáze rozvoje požáru.

 

Práškový hasicí přístroj – hašení třídy požárů A, B, C

A – hořlavé pevné látky: dřevo, papír, textil
B – hořlavé kapaliny: benzín, nafta, olej
C – hořlavé plyny: propan-butan