Sněhové hasicí přístroje

Přenosné hasicí přístroje jsou věcné prostředky požární ochrany.
Používají se ke zdolání počáteční fáze rozvoje požáru.

 

Hasicí přístroj CO2 – hašení třídy požárů B, C

B – hořlavé kapaliny: benzín, nafta, olej
C – hořlavé plyny: propan-butan