Vodní hasicí přístroje

Přenosné hasicí přístroje jsou věcné prostředky požární ochrany.
Používají se ke zdolání počáteční fáze rozvoje požáru.

 

Vodní hasicí přístroj – hašení třídy požárů A

A – hořlavé pevné látky: dřevo, papír, textil